kunstrecht

auteursrecht

leasing

financiering

kunstwerk

contracten

vennootschapsrecht

beleggingsinstrument

authenticiteit

provenance

vereniging zonder winstoogmerk

bruikleen

kunstgalerie

museum

kunstenaar

art lending

art finance

leasing

artlaw

copyright

corporate

security

authenticity

provenance

not-for-profit

artwork

contracts

consigment

art dealer

museum

artist

Oliver Lenaerts

kunstrecht

auteursrecht

leasing

financiering

kunstwerk

contracten

vennootschapsrecht

beleggingsinstrument

authenticiteit

provenance

vereniging zonder winstoogmerk

bruikleen

kunstgalerie

museum

kunstenaar

art lending

art finance

leasing

artlaw

copyright

corporate

security

authenticity

provenance

not-for-profit

artwork

contracts

consigment

art dealer

museum

artist

Oliver Lenaerts

kunstrecht

auteursrecht

leasing

financiering

kunstwerk

contracten

vennootschapsrecht

beleggingsinstrument

authenticiteit

provenance

vereniging zonder winstoogmerk

bruikleen

kunstgalerie

museum

kunstenaar

art lending

art finance

leasing

artlaw

copyright

corporate

security

authenticity

provenance

not-for-profit

artwork

contracts

consigment

art dealer

museum

artist

Oliver Lenaerts

kunstrecht, auteursrecht, leasing, financiering, kunstwerk, contracten, vennootschapsrecht, beleggingsinstrument, authenticiteit, provenance, vereniging zonder winstoogmerk, bruikleen, kunstgalerie, museum, kunstenaar, art lending, art finance, leasing, artlaw, copyright, corporate, security, authenticity, provenance, not-for-profit, artwork, contracts, consigment, art dealer, museum, artist

kunstrecht, auteursrecht, leasing, financiering, kunstwerk, contracten, vennootschapsrecht, beleggingsinstrument, authenticiteit, provenance, vereniging zonder winstoogmerk, bruikleen, kunstgalerie, museum, kunstenaar, art lending, art finance, leasing, artlaw, copyright, corporate, security, authenticity, provenance, not-for-profit, artwork, contracts, consigment, art dealer, museum, artist

kunstrecht, auteursrecht, leasing, financiering, kunstwerk, contracten, vennootschapsrecht, beleggingsinstrument, authenticiteit, provenance, vereniging zonder winstoogmerk, bruikleen, kunstgalerie, museum, kunstenaar, art lending, art finance, leasing, artlaw, copyright, corporate, security, authenticity, provenance, not-for-profit, artwork, contracts, consigment, art dealer, museum, artist

kunstrecht, auteursrecht, leasing, financiering, kunstwerk, contracten, vennootschapsrecht, beleggingsinstrument, authenticiteit, provenance, vereniging zonder winstoogmerk, bruikleen, kunstgalerie, museum, kunstenaar, art lending, art finance, leasing, artlaw, copyright, corporate, security, authenticity, provenance, not-for-profit, artwork, contracts, consigment, art dealer, museum, artist

Do’s and Dont’s bij Kunstleasing

Leasing als een financieringstechniek voor kunstwerken vraagt een aparte juridische benadering die rekening houdt met specificiteit van de sector. We sommen er enkele op.

Aankoopoptie

De kernidee van leasing is om de leasingnemer de opportuniteit aan te reiken een kunstwerk te kopen zonder dat de leasinggever enig financieel risico loopt. Dit impliceert dat de aankoopoptie aan het einde van de lease de leasinggever in staat moet stellen het geïnvesteerde kapitaal te hersamenstellen. Het probleem is echter dat de waarde van een kunstwerk niet gebaseerd is op een intrinsieke waarde, het  is volledig gebaseerd op de persoonlijke interesse van de koper en verkoper. Bij het structureren van een leasing, zal de leasinggever bijgevolg bepaalde afspraken moeten maken met marktspelers om haar risico in te dekken. Indien de marktwaarde van het kunstwerk stijgt is er geen probleem tenzij de leasingnemer het kunstwerk heeft geleased met het oog op een winstgevende doorverkoop waardoor de galeriehouder zijn lange-termijn verkoopstrategie voor de kunstenaar doorkruist ziet.  Indien de marktwaarde daalt zal de leasinggever niet adequaat beschermd zijn en loopt hij het risico dat de optie niet gelicht wordt.

Waardering

Een twistpunt gerelateerd aan de aankoopoptie is de waardering van kunstwerken in het kader van een leasing. Om financiële risico’s te  vermijden, lijkt het aangewezen om kunstwerken zonder tweedehandsmarkt te waarderen aan de groothandel prijs (d.i. retailprijs min de commissie van de galerie). Voor kunstwerken die worden verhandeld op de tweedehandsmarkt via veilingen is de waardering moeilijker. Vanuit het standpunt van de leasinggever, zal er moeten nagedacht worden over een redelijke ‘loan-to-value’ benadering.

Authenticiteit – Eigendom

Een leasinggever wil de eigendomstitel op het geleasede goed om zich te verzekeren tegen een contractuele tekortkoming van de leasingnemer. Eigendomstitel moet gelezen worden in samenhang met de authenticiteit van een kunstwerk. Indien een kunstwerk niet  authentiek  is (d.w.z. er is verschil tussen de beschrijving van het kunstwerk en de realiteit), loopt de leasinggever een groot financieel risico. Het is daarom van belang om een uitdrukkelijke waarborg te krijgen van de leasingnemer(ingeval van een sale and lease back) of de verkopende partij dat het kunstwerk authentiek is. In de courante praktijk, betekent dit dat de auteurs, aard, grootte enz. van het kunstwerk contractueel dient gewaarborgd te worden. Dit proces wordt in de kunstwereld de toeschrijving van een kunstwerk genoemd. Bovendien is het niet voldoende om een duidelijke toeschrijving te bekomen. De juridisch regels die dit proces houden nog een risico in voor de leasinggever. Zelfs met een duidelijke toeschrijving kan de leasinggever gehouden worden tot een zekere onderzoeksplicht. Het is in andere woorden belangrijk om een afdoende ‘due diligence’ uit te voeren rond het kunstwerk en specifieke ‘disclosures’ te onderhandelen met de verkopende partij.

Frauduleuze praktijken

Op de kunstmarkt zijn er, misschien zelfs meer dan in andere sectoren, oneerlijke handelaars. Het is bijgevolg niet ongebruikelijk dat gestolen kunst verhandeld wordt of kunst doorverkocht wordt aan derden zonder over de eigendomstitel te beschikken. De juridisch doctrine van ‘derde medeplichtigheid’ wordt toegepast op dergelijke scenario’s teneinde oneerlijke partijen te vervolgen. De waarschijnlijkheid dat zulk een vordering succesvol hangt af van het feit of de leasinggever in staat is bewijzen dat de derde partij zich bewust was van het feit dat de eigendomstitel toebehoorde aan de leasinggever. Aangezien er geen centraal register, is dergelijk bewijs moeilijk te leveren tenzij het eigendomsplaatje een nieuw leven wordt ingeblazen.

Toepassing van beleggingswetgeving op kunstaankopen via leasing

Kunstleasing bevat soms elementen die typisch zijn voor investeringen: terugkoop verplichtingen die de leasinggever behoeden tegen onverwachte prijsdalingen en stijgingen, ontkoppelen van de esthetische (leasingnemer) en de investeringswaarde van kunstwerk (leasinggever) in combinatie met een afbetalingsplan. Zulke kenmerken kunnen een indicatie zijn van een private plaatsing onder beleggingswetgeving met de bijhorende informatieverplichtingen.

 

(image “All Eternal Love” by artist KUSAMA – rechtszaak tussen Fine Art Partners GmbH en kunsdealer Philbrick).

Close Menu