kunstrecht

auteursrecht

leasing

financiering

kunstwerk

contracten

vennootschapsrecht

beleggingsinstrument

authenticiteit

provenance

vereniging zonder winstoogmerk

bruikleen

kunstgalerie

museum

kunstenaar

art lending

art finance

leasing

artlaw

copyright

corporate

security

authenticity

provenance

not-for-profit

artwork

contracts

consigment

art dealer

museum

artist

Oliver Lenaerts

kunstrecht

auteursrecht

leasing

financiering

kunstwerk

contracten

vennootschapsrecht

beleggingsinstrument

authenticiteit

provenance

vereniging zonder winstoogmerk

bruikleen

kunstgalerie

museum

kunstenaar

art lending

art finance

leasing

artlaw

copyright

corporate

security

authenticity

provenance

not-for-profit

artwork

contracts

consigment

art dealer

museum

artist

Oliver Lenaerts

kunstrecht

auteursrecht

leasing

financiering

kunstwerk

contracten

vennootschapsrecht

beleggingsinstrument

authenticiteit

provenance

vereniging zonder winstoogmerk

bruikleen

kunstgalerie

museum

kunstenaar

art lending

art finance

leasing

artlaw

copyright

corporate

security

authenticity

provenance

not-for-profit

artwork

contracts

consigment

art dealer

museum

artist

Oliver Lenaerts

kunstrecht, auteursrecht, leasing, financiering, kunstwerk, contracten, vennootschapsrecht, beleggingsinstrument, authenticiteit, provenance, vereniging zonder winstoogmerk, bruikleen, kunstgalerie, museum, kunstenaar, art lending, art finance, leasing, artlaw, copyright, corporate, security, authenticity, provenance, not-for-profit, artwork, contracts, consigment, art dealer, museum, artist

kunstrecht, auteursrecht, leasing, financiering, kunstwerk, contracten, vennootschapsrecht, beleggingsinstrument, authenticiteit, provenance, vereniging zonder winstoogmerk, bruikleen, kunstgalerie, museum, kunstenaar, art lending, art finance, leasing, artlaw, copyright, corporate, security, authenticity, provenance, not-for-profit, artwork, contracts, consigment, art dealer, museum, artist

kunstrecht, auteursrecht, leasing, financiering, kunstwerk, contracten, vennootschapsrecht, beleggingsinstrument, authenticiteit, provenance, vereniging zonder winstoogmerk, bruikleen, kunstgalerie, museum, kunstenaar, art lending, art finance, leasing, artlaw, copyright, corporate, security, authenticity, provenance, not-for-profit, artwork, contracts, consigment, art dealer, museum, artist

kunstrecht, auteursrecht, leasing, financiering, kunstwerk, contracten, vennootschapsrecht, beleggingsinstrument, authenticiteit, provenance, vereniging zonder winstoogmerk, bruikleen, kunstgalerie, museum, kunstenaar, art lending, art finance, leasing, artlaw, copyright, corporate, security, authenticity, provenance, not-for-profit, artwork, contracts, consigment, art dealer, museum, artist

Fake of authentiek ?

Het vraagstuk wie bescherming verdient als een kunstwerk naderhand niet authentiek blijkt te zijn, vormt een waarachtig juridisch dilemma. Wie het ongeluk heeft een kunstwerk aangekocht te hebben dat niet authentiek is, probeert bovenal de verkoop nietig te laten verklaren en zijn geld terug te vragen. Er zijn grosso modo twee juridische manieren om geld terug te vragen. De eerste is dwalingsvordering. Die vordering is voornamelijk een B2B of C2B (van kunsthandelaar/liefhebber tot kunsthandelaar/verzamelaar) omdat consumenten-kunstliefhebbers een beroep kunnen doen op de wet op de consumentenkoop waarin wordt bepaald dat de koper een kunstwerk moet krijgen dat overeenstemt met de beschrijving. Let op een kunstverzamelaar die regelmatig aankoop zal alleen beroep kunnen doen op de dwalingsvordering omdat hij geacht wordt semi-professioneel te zijn.

Onder de consumentenkoop wordt de consument goed beschermd. Gedurende twee jaar kan hij de verkoper verplichten de koopprijs terug te betalen als het kunstwerk niet authentiek blijkt te zijn. Hij hoeft niet veel anders te doen dan te bewijzen dat het kunstwerk niet authentiek is. Hij kan op drie manieren doen: wetenschappelijke analyse, connoisseurship of afgifte van een authenticiteitscertificaat van de stichting die het oeuvre van de kunstenaar beheert. Na twee jaar kan hij alleen zij geld terug vragen als hij aantoont dat hij heeft gedwaald

Elke koper zal moeten aantonen dat hij op basis van de informatie die de verkoper meedeelde het werk voldoende onderzocht heeft en, indien nodig, bijkomende info opvroeg. De relevante vraag is of de koper in staat had moeten zijn om de werkelijke toestand rond de authenticiteit te kennen. Zo zou een verzamelaar van K. Haring een kunstwerk van Haring nooit mogen kopen zonder certificaat. In andere woorden, nonchalance van de koper belet een beroep op dwaling. Het is aan de koper te bewijzen dat hij niet nonchalant is geweest. De graad van professionele bekwaamheid bepaalt de invulling van de nonchalance.

En hoe zit het dan met de verkoper – heeft die geen verplichtingen ?

Uiteraard, de koper moet in principe alle informatie meedelen waarvan hij wist of behoorde te eten dat ze relevant was voor de koper. Een argument dat kopers vaak inroepen is dat de verkoper een certificaat had moeten voorleggen. Die regel gaat uiteraard alleen op als de kunstwerk nooit zonder certificaat worden verkocht. Indien kunst zonder certificaat wordt verkocht, geldt de regel dat de waarde van het kunstwerk zal bepalen of een certificaat nodig is of dat het voldoende is dat een professionele verkoper met een getraind oog zich te goede trouw uitspreekt over de authenticiteit. In contrast daarmee geldt dan voor de kunstliefhebber die een matig geprijsd kunstwerk van een doordeweekse kunstenaar verkoopt dat het allicht voldoende is maar ook noodzakelijk dat je je (informeel) laat bijstaan door een expert vooraleer je het werk dat je verkoopt toeschrijft aan deze of gene kunstenaar.

Het dilemma koper-verkoper komt dus in feite neer op het bepalen van omslagpunt tussen de onderzoeksplicht van koper en mededelingsplicht van de verkoper. Een pasklaar antwoord is er niet en de feitelijke context speelt een grote rol in de beoordeling.

Close Menu