kunstrecht

auteursrecht

leasing

financiering

kunstwerk

contracten

vennootschapsrecht

beleggingsinstrument

authenticiteit

provenance

vereniging zonder winstoogmerk

bruikleen

kunstgalerie

museum

kunstenaar

art lending

art finance

leasing

artlaw

copyright

corporate

security

authenticity

provenance

not-for-profit

artwork

contracts

consigment

art dealer

museum

artist

Oliver Lenaerts

kunstrecht

auteursrecht

leasing

financiering

kunstwerk

contracten

vennootschapsrecht

beleggingsinstrument

authenticiteit

provenance

vereniging zonder winstoogmerk

bruikleen

kunstgalerie

museum

kunstenaar

art lending

art finance

leasing

artlaw

copyright

corporate

security

authenticity

provenance

not-for-profit

artwork

contracts

consigment

art dealer

museum

artist

Oliver Lenaerts

kunstrecht

auteursrecht

leasing

financiering

kunstwerk

contracten

vennootschapsrecht

beleggingsinstrument

authenticiteit

provenance

vereniging zonder winstoogmerk

bruikleen

kunstgalerie

museum

kunstenaar

art lending

art finance

leasing

artlaw

copyright

corporate

security

authenticity

provenance

not-for-profit

artwork

contracts

consigment

art dealer

museum

artist

Oliver Lenaerts

kunstrecht, auteursrecht, leasing, financiering, kunstwerk, contracten, vennootschapsrecht, beleggingsinstrument, authenticiteit, provenance, vereniging zonder winstoogmerk, bruikleen, kunstgalerie, museum, kunstenaar, art lending, art finance, leasing, artlaw, copyright, corporate, security, authenticity, provenance, not-for-profit, artwork, contracts, consigment, art dealer, museum, artist

kunstrecht, auteursrecht, leasing, financiering, kunstwerk, contracten, vennootschapsrecht, beleggingsinstrument, authenticiteit, provenance, vereniging zonder winstoogmerk, bruikleen, kunstgalerie, museum, kunstenaar, art lending, art finance, leasing, artlaw, copyright, corporate, security, authenticity, provenance, not-for-profit, artwork, contracts, consigment, art dealer, museum, artist

kunstrecht, auteursrecht, leasing, financiering, kunstwerk, contracten, vennootschapsrecht, beleggingsinstrument, authenticiteit, provenance, vereniging zonder winstoogmerk, bruikleen, kunstgalerie, museum, kunstenaar, art lending, art finance, leasing, artlaw, copyright, corporate, security, authenticity, provenance, not-for-profit, artwork, contracts, consigment, art dealer, museum, artist

kunstrecht, auteursrecht, leasing, financiering, kunstwerk, contracten, vennootschapsrecht, beleggingsinstrument, authenticiteit, provenance, vereniging zonder winstoogmerk, bruikleen, kunstgalerie, museum, kunstenaar, art lending, art finance, leasing, artlaw, copyright, corporate, security, authenticity, provenance, not-for-profit, artwork, contracts, consigment, art dealer, museum, artist

Contour-law

THINKING OUT OF THE BOX

Herenakkoord of niet

De kunstenaar en galeriehouder handelen vaak onder een mantel van geheimhouding in een wereld die steeds meer transparantie vereist. Dit gaf in het verleden vaak aanleiding tot cowboy praktijken en mistoestanden waarbij kunstenaars het onderspit moesten delven.  Recent verscheen nog in De Standaard de laakbare praktijk van Deweer Gallery waarover ik werd geïnterviewd door de Standaard.

Hoog tijd dus om eens een aantal principes te delen. We bekijken de opzegmogelijkheden voor zowel de galeriehouder als de kunstenaar van hun onderlinge relatie.

De relatie tussen een kunstenaar en zijn galeriehouder valt juridisch meestal te kwalificeren als een lastgeving. In de courante praktijk is het perfect mogelijk dat de zowel de kunstenaar als de galeriehouder de contractuele relatie willen beëindigen. Vaak zal hun contractuele relatie niet gedocumenteerd zijn waardoor de rechten en verplichtingen van de partijen bepaald worden door het algemene verbintenissenrecht:

  • De lasthebber-galerie heeft steeds het recht om zonder motief en opzeg de contractuele relatie te beëindigen. Indien die opzegging nadeel berokkent aan de kunstenaar, is de galeriehouder wel een schadevergoeding verschuldigd tenzij de galeriehouder zelf zich in de onmogelijkheid bevindt om zijn verkoopmandaat verder te vervullen.
  • De lastgever-kunstenaar kan in principe steeds zonder motief en opzeg zijn verkoopopdracht herroepen tenzij uit de feiten blijkt dat er een onherroepelijkheid werd bedongen tussen de partijen. Indien een kunstenaar een exclusieve relatie aangaat met een galeriehouder, zou dit bijvoorbeeld kunnen wijzen op een bedongen onherroepelijkheid. In dit laatste geval betekent dit dat de kunstenaar slechts een einde kan stellen aan de contractuele relatie met de galeriehouder indien er sprake is van een contractuele wanprestatie door de galeriehouder. Als kunstenaar is het daarom vaak van belang om tezamen met je galeriehouder een aantal concrete zaken af te spreken in een overeenkomst. Je belangen komen misschien nu overeen maar dit kan anders zijn in de toekomst. Zo een overeenkomst bevat best duidelijke afspraken rond exclusiviteit, betalingswijzen en duurtijd en opzeggingsmogelijkheden;

Foto “Tort Law” by Atelier Spontaneite (private collectie)

Close Menu