kunstrecht

auteursrecht

leasing

financiering

kunstwerk

contracten

vennootschapsrecht

beleggingsinstrument

authenticiteit

provenance

vereniging zonder winstoogmerk

bruikleen

kunstgalerie

museum

kunstenaar

art lending

art finance

leasing

artlaw

copyright

corporate

security

authenticity

provenance

not-for-profit

artwork

contracts

consigment

art dealer

museum

artist

Oliver Lenaerts

kunstrecht

auteursrecht

leasing

financiering

kunstwerk

contracten

vennootschapsrecht

beleggingsinstrument

authenticiteit

provenance

vereniging zonder winstoogmerk

bruikleen

kunstgalerie

museum

kunstenaar

art lending

art finance

leasing

artlaw

copyright

corporate

security

authenticity

provenance

not-for-profit

artwork

contracts

consigment

art dealer

museum

artist

Oliver Lenaerts

kunstrecht

auteursrecht

leasing

financiering

kunstwerk

contracten

vennootschapsrecht

beleggingsinstrument

authenticiteit

provenance

vereniging zonder winstoogmerk

bruikleen

kunstgalerie

museum

kunstenaar

art lending

art finance

leasing

artlaw

copyright

corporate

security

authenticity

provenance

not-for-profit

artwork

contracts

consigment

art dealer

museum

artist

Oliver Lenaerts

kunstrecht, auteursrecht, leasing, financiering, kunstwerk, contracten, vennootschapsrecht, beleggingsinstrument, authenticiteit, provenance, vereniging zonder winstoogmerk, bruikleen, kunstgalerie, museum, kunstenaar, art lending, art finance, leasing, artlaw, copyright, corporate, security, authenticity, provenance, not-for-profit, artwork, contracts, consigment, art dealer, museum, artist

kunstrecht, auteursrecht, leasing, financiering, kunstwerk, contracten, vennootschapsrecht, beleggingsinstrument, authenticiteit, provenance, vereniging zonder winstoogmerk, bruikleen, kunstgalerie, museum, kunstenaar, art lending, art finance, leasing, artlaw, copyright, corporate, security, authenticity, provenance, not-for-profit, artwork, contracts, consigment, art dealer, museum, artist

kunstrecht, auteursrecht, leasing, financiering, kunstwerk, contracten, vennootschapsrecht, beleggingsinstrument, authenticiteit, provenance, vereniging zonder winstoogmerk, bruikleen, kunstgalerie, museum, kunstenaar, art lending, art finance, leasing, artlaw, copyright, corporate, security, authenticity, provenance, not-for-profit, artwork, contracts, consigment, art dealer, museum, artist

kunstrecht, auteursrecht, leasing, financiering, kunstwerk, contracten, vennootschapsrecht, beleggingsinstrument, authenticiteit, provenance, vereniging zonder winstoogmerk, bruikleen, kunstgalerie, museum, kunstenaar, art lending, art finance, leasing, artlaw, copyright, corporate, security, authenticity, provenance, not-for-profit, artwork, contracts, consigment, art dealer, museum, artist

Kunstenaar en galerist: onwennigheid troef

Als de relatie tussen kunstenaar en galeriehouder vaak een emotionele relatie is, is de juridische relatie over het algemeen één van koop-verkoop of bruikleen. Onder de koop-verkoop paraplu, koopt de galerie meestal een werk van de kunstenaar en verkoopt dat, op zijn beurt, door. In een bruikleen context, geeft de kunstenaar een kunstwerk in bruikleen aan een galerie op een exclusieve of niet-exclusieve basis met als doel dit tentoon te stellen en te verkopen. In dit laatste scenario, blijft de eigendomstitel bij de kunstenaar tot de verkoop voltrokken is. De galerie handelt als een vertegenwoordiger waardoor hij bepaalde vertrouwensplichten heeft ten aanzien van de kunstenaar. Moeilijkheden ontstaan wanneer de partijen verschillende interpretaties omtrent hun relatie hebben, vaak omdat er geen geschreven overeenkomst is, of, als er een overeenkomst is, die nalaat de werkelijke relatie tussen de partijen te weerspiegelen of de partijen gewoonweg de juridische implicaties niet begrijpen.

Mogelijke spanningen kunnen ontstaan omdat galeries worstelen met het bekomen van exclusiviteit en het bij zich houden van kunstenaars en kunstenaars, langs hun kant, vechten voor transparantie en tijdige betalingen. 

Volgende situatie komt vaak voor, maar kan perfect vermeden worden door het zorgvuldig redigeren van een overeenkomst. Het gebeurt vaak dat kunstenaars willen scheiden van hun galeriehouder omwille van uiteenlopende ambities. Geconfronteerd met het verzoek tot beëindiging van hun werkrelatie, zou een geërgerd galeriehouder als verweermiddel zich dan kunnen beroepen op de handelsagentuurwet, Die wet geeft hem het recht op een vergoeding die moet betaald worden door de kunstenaar omdat de kunstenaar een aanzienlijk groter klantenbestand kan aanboren dan vóór de samenwerking met de galeriehouder. Dit verweermiddel is niet zaligmakend. De manier waarop de samenwerking in de praktijk vormt krijgt kan een hinderpaal vormen voor toepassing van de handelsagentuurwet. Bovendien moet de relatie tussen galeriehouder en kunstenaar duurzaam zijn. Bij tijdelijke samenwerkingen, gelden eerder de regels van vertegenwoordiging.

Evengoed kunnen relaties uiteraard worden stopgezet omdat de samenwerking niet vlot verloopt. Het laattijdig betalen van verschuldigde koopsommen komt vaak voor. Het is niet denkbeeldig dat een kunstenaar schuldvorderingen heeft op galeriehouders ingevolge verkopen van kunstwerken die niet tijdig werden betaald.  De galeriehouder zal in dat scenario misschien wel betaald zijn door uiteindelijke klant, maar heeft de fondsen dan aangewend om eigen schulden te voldoen waardoor de betaling aan de kunstenaar op de lange baan geschoven. Als de kunstenaar een vertrouwensrelatie heeft met de galerie (hij wordt er door vertegenwoordigd) druist die laattijdige betaling in tegen haar vertrouwensplicht ten aanzien van de kunstenaar. Anders is het wanneer de kunstenaar slechts een louter tijdelijk samenwerkingsrelatie heeft met de kunstenaar. In die laatste situaties is het belangrijk om als kunstenaar verkoopsvoorwaarden te kunnen voorleggen die op de verkoop van de kunstwerken van toepassing zijn. Als je een kunstenaar als een ondernemer beschouwt, is dit niet zo een vreemde redenering. Integendeel, het zou het afdwingen van zijn rechten veel eenvoudiger en efficiënter maken.

Onder het motto voorkomen is beter dan genezen, is het uiteraard aangewezen bepaalde afspraken contractueel vast leggen om ongewenste verrassingen te vermijden. Overeenkomsten tussen kunstenaars en hun galerie zijn niet waterdicht maar kunnen beide partijen toch enige zekerheid geven

Close Menu