kunstrecht

auteursrecht

leasing

financiering

kunstwerk

contracten

vennootschapsrecht

beleggingsinstrument

authenticiteit

provenance

vereniging zonder winstoogmerk

bruikleen

kunstgalerie

museum

kunstenaar

art lending

art finance

leasing

artlaw

copyright

corporate

security

authenticity

provenance

not-for-profit

artwork

contracts

consigment

art dealer

museum

artist

Oliver Lenaerts

kunstrecht

auteursrecht

leasing

financiering

kunstwerk

contracten

vennootschapsrecht

beleggingsinstrument

authenticiteit

provenance

vereniging zonder winstoogmerk

bruikleen

kunstgalerie

museum

kunstenaar

art lending

art finance

leasing

artlaw

copyright

corporate

security

authenticity

provenance

not-for-profit

artwork

contracts

consigment

art dealer

museum

artist

Oliver Lenaerts

kunstrecht

auteursrecht

leasing

financiering

kunstwerk

contracten

vennootschapsrecht

beleggingsinstrument

authenticiteit

provenance

vereniging zonder winstoogmerk

bruikleen

kunstgalerie

museum

kunstenaar

art lending

art finance

leasing

artlaw

copyright

corporate

security

authenticity

provenance

not-for-profit

artwork

contracts

consigment

art dealer

museum

artist

Oliver Lenaerts

kunstrecht, auteursrecht, leasing, financiering, kunstwerk, contracten, vennootschapsrecht, beleggingsinstrument, authenticiteit, provenance, vereniging zonder winstoogmerk, bruikleen, kunstgalerie, museum, kunstenaar, art lending, art finance, leasing, artlaw, copyright, corporate, security, authenticity, provenance, not-for-profit, artwork, contracts, consigment, art dealer, museum, artist

kunstrecht, auteursrecht, leasing, financiering, kunstwerk, contracten, vennootschapsrecht, beleggingsinstrument, authenticiteit, provenance, vereniging zonder winstoogmerk, bruikleen, kunstgalerie, museum, kunstenaar, art lending, art finance, leasing, artlaw, copyright, corporate, security, authenticity, provenance, not-for-profit, artwork, contracts, consigment, art dealer, museum, artist

kunstrecht, auteursrecht, leasing, financiering, kunstwerk, contracten, vennootschapsrecht, beleggingsinstrument, authenticiteit, provenance, vereniging zonder winstoogmerk, bruikleen, kunstgalerie, museum, kunstenaar, art lending, art finance, leasing, artlaw, copyright, corporate, security, authenticity, provenance, not-for-profit, artwork, contracts, consigment, art dealer, museum, artist

kunstrecht, auteursrecht, leasing, financiering, kunstwerk, contracten, vennootschapsrecht, beleggingsinstrument, authenticiteit, provenance, vereniging zonder winstoogmerk, bruikleen, kunstgalerie, museum, kunstenaar, art lending, art finance, leasing, artlaw, copyright, corporate, security, authenticity, provenance, not-for-profit, artwork, contracts, consigment, art dealer, museum, artist

Contour-law

THINKING OUT OF THE BOX

Informatieverplichtingen bij kunstaankopen

Kunstgaleriehouder, veilinghuizen, kunsthandelaren (“aanbieders”) zijn ondernemingen die erop gericht zijn zoveel mogelijk winst te maken door kunst te verkopen. De regels van Wetboek Economisch recht zijn van toepassing op ondernemingen. Artikel VI.2 WER stelt dat de informatie moet worden verstrekt op duidelijke en begrijpelijke wijze. Aangezien het vaak de aanbieder zal zijn die de informatie moet verstrekken wijst dit op een actieve handeling van de aanbieder. Het veronderstelt dat de aanbieder de informatie meedeelt zonder dat de consument er om moet vragen. Artikel VI.2 somt het voorwerp van de informatieverplichting exhaustief op (o.a. prijs, identiteit kunstenaar, kenmerken kunstwerk, grootte, datum, enz).

Feit is dat zelfs indien het niet de voornaamste aankoopoverweging is, elke aankoop tevens ingegeven wordt vanuit de mogelijkheid om kunst te kopen met het oog op een realiseren van een meerwaarde. Die mogelijkheid is voldoende om een kunstaankoop te onderwerpen aan de regels die van toepassing zijn op beleggingsinstrumenten. Essentieel in die oefening zal de houding van de rol van de aanbieder zijn en de mate waarin het esthetische losgekoppeld wordt van het investeringskarakter. Zo zal kunst die wordt aangeboden aan een kunstliefhebber die hiervan wenst te genieten in zijn prive-woning niet als een belegging beschouwd worden. Indien die liefhebber kunst aankoopt via een financiering of least en de aanbieder in zijn communicatie een taalgebruik hanteert dat eerder wijst op een investeringsmogelijkheid, zal de beleggingswetgeving van toepassing zijn Die wetgeving valt grosso modo uiteen in twee informatieverplichtingsregimes. Een. Indien het aanbod een openbaar karakter heeft en bepaalde drempels worden overschreden, zal er een verplichting gelden om een prospectus of informatiememorandum op te stellen. Die verplichtingen zullen voornamelijk van toepassing op gegroepeerde aanbiedingen van kunstwerken uit het hogere segment van de markt. Twee. Indien het aanbod een privaat karakter heeft (d.i. een aanbod aan  150 of minder beleggers) zullen alleen de reclameregels van toepassing zijn die gelden voor de commercialisering van financiële producten. Onder financieel product valt een beleggingsinstrument.

Close Menu