kunstrecht

auteursrecht

leasing

financiering

kunstwerk

contracten

vennootschapsrecht

beleggingsinstrument

authenticiteit

provenance

vereniging zonder winstoogmerk

bruikleen

kunstgalerie

museum

kunstenaar

art lending

art finance

leasing

artlaw

copyright

corporate

security

authenticity

provenance

not-for-profit

artwork

contracts

consigment

art dealer

museum

artist

Oliver Lenaerts

kunstrecht

auteursrecht

leasing

financiering

kunstwerk

contracten

vennootschapsrecht

beleggingsinstrument

authenticiteit

provenance

vereniging zonder winstoogmerk

bruikleen

kunstgalerie

museum

kunstenaar

art lending

art finance

leasing

artlaw

copyright

corporate

security

authenticity

provenance

not-for-profit

artwork

contracts

consigment

art dealer

museum

artist

Oliver Lenaerts

kunstrecht

auteursrecht

leasing

financiering

kunstwerk

contracten

vennootschapsrecht

beleggingsinstrument

authenticiteit

provenance

vereniging zonder winstoogmerk

bruikleen

kunstgalerie

museum

kunstenaar

art lending

art finance

leasing

artlaw

copyright

corporate

security

authenticity

provenance

not-for-profit

artwork

contracts

consigment

art dealer

museum

artist

Oliver Lenaerts

kunstrecht, auteursrecht, leasing, financiering, kunstwerk, contracten, vennootschapsrecht, beleggingsinstrument, authenticiteit, provenance, vereniging zonder winstoogmerk, bruikleen, kunstgalerie, museum, kunstenaar, art lending, art finance, leasing, artlaw, copyright, corporate, security, authenticity, provenance, not-for-profit, artwork, contracts, consigment, art dealer, museum, artist

kunstrecht, auteursrecht, leasing, financiering, kunstwerk, contracten, vennootschapsrecht, beleggingsinstrument, authenticiteit, provenance, vereniging zonder winstoogmerk, bruikleen, kunstgalerie, museum, kunstenaar, art lending, art finance, leasing, artlaw, copyright, corporate, security, authenticity, provenance, not-for-profit, artwork, contracts, consigment, art dealer, museum, artist

kunstrecht, auteursrecht, leasing, financiering, kunstwerk, contracten, vennootschapsrecht, beleggingsinstrument, authenticiteit, provenance, vereniging zonder winstoogmerk, bruikleen, kunstgalerie, museum, kunstenaar, art lending, art finance, leasing, artlaw, copyright, corporate, security, authenticity, provenance, not-for-profit, artwork, contracts, consigment, art dealer, museum, artist

kunstrecht, auteursrecht, leasing, financiering, kunstwerk, contracten, vennootschapsrecht, beleggingsinstrument, authenticiteit, provenance, vereniging zonder winstoogmerk, bruikleen, kunstgalerie, museum, kunstenaar, art lending, art finance, leasing, artlaw, copyright, corporate, security, authenticity, provenance, not-for-profit, artwork, contracts, consigment, art dealer, museum, artist

Investeren in Kunst: toepassing van beleggingswetgeving

In de hedendaagse kunsthandel is het moeilijk om de naam van promotiegaleries te gebruiken zonder bijgedachten aan een financieel beleggingsmilieu. De tendens dat kunstpromotie niet langer als kunstkritiek wordt beschouwd maar als serviceverlening voor de kunstkoper betekent echter dat er een reële kans is dat de promotiegalerie vervelt tot een beleggingsadviseur die eerder de belangen van de koper verdedigt. Een kunstwerk behoort zo niet langer tot een kunststroming maar wel tot een bepaalde beleggingscategorie met bijhorende risico’s[1]. In juridisch jargon betekent dit dat men op zoek moet gaan naar duidelijkheid over waar consumentenkoop eindigt en de wetgeving op alternatieve beleggingsinstrumenten begint.

Het doel van de wetten die het beheer van beleggingsinstrumenten beheersen is de aanbieder van dergelijke instrumenten te verplichten tot mededeling van informatie over het aanbod en de voorwaarden. De Financial Services and Markets Authority heeft een aantal criteria ontwikkeld om uit te maken of een bepaalde afspraak een verkoop dan wel eerder een investeringscontract is[2]: “Of er rechten worden verworven die het mogelijk maken een financiële belegging uit te voeren en die betrekking hebben op een of meer roerende goederen die zijn ondergebracht in een groepering en waarvan het collectief beheer wordt opgedragen aan één of meer personen die beroepshalve optreden (tenzij indien die rechten voorzien in een onvoorwaardelijke, onherroepelijke en volledige levering in natura van de goederen)”. Daar gaat het om.

De voorwaarde die de meeste vragen oproept gaat over het begrip ‘collectief beheer’ in mensentaal over de ‘tamtam’ die gemaakt wordt rond de verkoop van een kunstwerk. Het gaat om het feit dat een kunstgalerie vaak de exclusieve vertegenwoordiger is van de kunstenaar waardoor verzamelaars aangewezen zijn op inspanningen van de kunstgalerie voor de promotie van het oeuvre (inclusief hun kunstwerk) van de kunstenaar.  Of  verzamelaars naar aanleiding van een aankoop bijkomende diensten worden aangeboden in de vorm van ‘remarketing’. Kortom, de gradaties waarin die adviesfunctie wordt uitgeoefend zal bepalend zijn om uit te maken of er sprake is van ‘collectief beheer’.  Het weerwoord van een geërgerde galeriehouder dat dit nergens in een of ander contractueel kader zal vastgelegd zijn, gaat niet op.”substance over form” heet dat in vakjargon.

Het enige element waarover geen duidelijkheid bestaat in de courante adviespraktijk van de FSMA betreft de voorwaarde dat alleen bij een onvoorwaardelijke en volledige levering aan de koper-verzamelaar er sprake kan zijn van een beleggingsinstrument. Het meest voor de duidelijke scenario is dat waarin de kunstwerken in bewaring worden (of kunnen worden) gehouden bij de galeriehouder. De vraag is of de beurswaakhond bij een minder scherp afgelijnde afstand zal blaffen. Zo is het niet denkbeeldig, bevestigt een dossierbeheerder bij de beurswaakhond, dat er geen sprake is van een volledige of voorwaardelijke levering indien de galeriehouder en de kunstenaar zich een soort van vruchtgebruik (lees: geen afstand van auteursrechten aan de koper) voorbehouden zodat het verkochte kunstwerk alsnog op toekomstige tentoonstellingen en beurzen kan getoond worden.

De ganse denkoefening is sinds kort niet zonder praktisch en concreet belang. Indien een aanbod van kunstwerken wordt beschouwd als een openbare aanbieding op beleggingsinstrumenten, dan kan de galeriehouder onder de huidige prospectuswet gehouden zijn tot verregaande informatieverplichtingen. Niet-naleving van die informatieverplichtingen wordt bovendien gesanctioneerd met administratieve en strafsancties.

[1] Deloitte, Art and Finance report, 2017, 173-179 [https://www2.deloitte.com/lu/en/pages/art-finance/articles/art-finance-report.html]

[2] Article 3 §1, 4° of the Law of 11 July 2018 relating to the offering of investment instruments to the public and the admission of investment instruments to trading on the regulated market, O.J. 20 July 2018;

Close Menu