kunstrecht

auteursrecht

leasing

financiering

kunstwerk

contracten

vennootschapsrecht

beleggingsinstrument

authenticiteit

provenance

vereniging zonder winstoogmerk

bruikleen

kunstgalerie

museum

kunstenaar

art lending

art finance

leasing

artlaw

copyright

corporate

security

authenticity

provenance

not-for-profit

artwork

contracts

consigment

art dealer

museum

artist

Oliver Lenaerts

kunstrecht

auteursrecht

leasing

financiering

kunstwerk

contracten

vennootschapsrecht

beleggingsinstrument

authenticiteit

provenance

vereniging zonder winstoogmerk

bruikleen

kunstgalerie

museum

kunstenaar

art lending

art finance

leasing

artlaw

copyright

corporate

security

authenticity

provenance

not-for-profit

artwork

contracts

consigment

art dealer

museum

artist

Oliver Lenaerts

kunstrecht

auteursrecht

leasing

financiering

kunstwerk

contracten

vennootschapsrecht

beleggingsinstrument

authenticiteit

provenance

vereniging zonder winstoogmerk

bruikleen

kunstgalerie

museum

kunstenaar

art lending

art finance

leasing

artlaw

copyright

corporate

security

authenticity

provenance

not-for-profit

artwork

contracts

consigment

art dealer

museum

artist

Oliver Lenaerts

kunstrecht, auteursrecht, leasing, financiering, kunstwerk, contracten, vennootschapsrecht, beleggingsinstrument, authenticiteit, provenance, vereniging zonder winstoogmerk, bruikleen, kunstgalerie, museum, kunstenaar, art lending, art finance, leasing, artlaw, copyright, corporate, security, authenticity, provenance, not-for-profit, artwork, contracts, consigment, art dealer, museum, artist

kunstrecht, auteursrecht, leasing, financiering, kunstwerk, contracten, vennootschapsrecht, beleggingsinstrument, authenticiteit, provenance, vereniging zonder winstoogmerk, bruikleen, kunstgalerie, museum, kunstenaar, art lending, art finance, leasing, artlaw, copyright, corporate, security, authenticity, provenance, not-for-profit, artwork, contracts, consigment, art dealer, museum, artist

kunstrecht, auteursrecht, leasing, financiering, kunstwerk, contracten, vennootschapsrecht, beleggingsinstrument, authenticiteit, provenance, vereniging zonder winstoogmerk, bruikleen, kunstgalerie, museum, kunstenaar, art lending, art finance, leasing, artlaw, copyright, corporate, security, authenticity, provenance, not-for-profit, artwork, contracts, consigment, art dealer, museum, artist

kunstrecht, auteursrecht, leasing, financiering, kunstwerk, contracten, vennootschapsrecht, beleggingsinstrument, authenticiteit, provenance, vereniging zonder winstoogmerk, bruikleen, kunstgalerie, museum, kunstenaar, art lending, art finance, leasing, artlaw, copyright, corporate, security, authenticity, provenance, not-for-profit, artwork, contracts, consigment, art dealer, museum, artist

Moeten Musea zich zorgen maken ?

Het Hof van beroep in Gent (26 november 2018) heeft recent een uitspraak gedaan over  bruikleen van goederen en oordeelde dat bruikleen geen bewaargeving inhoudt en een contract is dat wordt afgesloten onder de opschortende voorwaarde van een verkoop. Het geven van goederen in bruikleen is een praktijk die vaak verward wordt met bewaargeving. Het verschil is essentieel volgens het Hof: het gaat niet om het bewaren maar wel om het verkopen. Het essentiële karakter van bruikleen is dus de intentie van de bruikleennemer om het goed te verkopen. Alhoewel dit arrest werd geveld in de context van de voertuigverkoop, is het perfect toepasbaar op de kunstensector. Indien kunstwerken in consignatie worden gegeven, zal men dus steeds in concreto moeten nagaan of het doel is om de werken te verkopen. In een galerie context, lijkt dit evident. In de context van een museale show zal dat al minder eenduidig zijn. In dat laatste geval is het niet uit te sluiten dat niet de regels van bruikleen maar wel van bewaargeving van toepassing zijn. Het is daarom aangewezen voor musea en kunstorganisaties om specifieke contractuele clausules te onderhandelen die de aansprakelijkheden van het museum of de kunstorganisatie afstemmen op de – minder stringente – regels van bruikleen.

Close Menu