kunstrecht

auteursrecht

leasing

financiering

kunstwerk

contracten

vennootschapsrecht

beleggingsinstrument

authenticiteit

provenance

vereniging zonder winstoogmerk

bruikleen

kunstgalerie

museum

kunstenaar

art lending

art finance

leasing

artlaw

copyright

corporate

security

authenticity

provenance

not-for-profit

artwork

contracts

consigment

art dealer

museum

artist

Oliver Lenaerts

kunstrecht

auteursrecht

leasing

financiering

kunstwerk

contracten

vennootschapsrecht

beleggingsinstrument

authenticiteit

provenance

vereniging zonder winstoogmerk

bruikleen

kunstgalerie

museum

kunstenaar

art lending

art finance

leasing

artlaw

copyright

corporate

security

authenticity

provenance

not-for-profit

artwork

contracts

consigment

art dealer

museum

artist

Oliver Lenaerts

kunstrecht

auteursrecht

leasing

financiering

kunstwerk

contracten

vennootschapsrecht

beleggingsinstrument

authenticiteit

provenance

vereniging zonder winstoogmerk

bruikleen

kunstgalerie

museum

kunstenaar

art lending

art finance

leasing

artlaw

copyright

corporate

security

authenticity

provenance

not-for-profit

artwork

contracts

consigment

art dealer

museum

artist

Oliver Lenaerts

kunstrecht, auteursrecht, leasing, financiering, kunstwerk, contracten, vennootschapsrecht, beleggingsinstrument, authenticiteit, provenance, vereniging zonder winstoogmerk, bruikleen, kunstgalerie, museum, kunstenaar, art lending, art finance, leasing, artlaw, copyright, corporate, security, authenticity, provenance, not-for-profit, artwork, contracts, consigment, art dealer, museum, artist

kunstrecht, auteursrecht, leasing, financiering, kunstwerk, contracten, vennootschapsrecht, beleggingsinstrument, authenticiteit, provenance, vereniging zonder winstoogmerk, bruikleen, kunstgalerie, museum, kunstenaar, art lending, art finance, leasing, artlaw, copyright, corporate, security, authenticity, provenance, not-for-profit, artwork, contracts, consigment, art dealer, museum, artist

kunstrecht, auteursrecht, leasing, financiering, kunstwerk, contracten, vennootschapsrecht, beleggingsinstrument, authenticiteit, provenance, vereniging zonder winstoogmerk, bruikleen, kunstgalerie, museum, kunstenaar, art lending, art finance, leasing, artlaw, copyright, corporate, security, authenticity, provenance, not-for-profit, artwork, contracts, consigment, art dealer, museum, artist

kunstrecht, auteursrecht, leasing, financiering, kunstwerk, contracten, vennootschapsrecht, beleggingsinstrument, authenticiteit, provenance, vereniging zonder winstoogmerk, bruikleen, kunstgalerie, museum, kunstenaar, art lending, art finance, leasing, artlaw, copyright, corporate, security, authenticity, provenance, not-for-profit, artwork, contracts, consigment, art dealer, museum, artist

Contour-law

THINKING OUT OF THE BOX

CONTOUR : ADVOCATEN MET ERVARING IN CONTRACTONDERHANDELINGEN, KUNSTRECHT EN COMPLIANCE

Contour is een ander kantoor: we waken over de contouren van uw juridische problemen met aandacht voor de juiste mate van contrast en context. Contour is opgericht door Oliver Lenaerts en werkt rond drie praktijkgebieden: kunstrecht, ondernemingsrecht en compliance. Oliver Lenaerts heeft een uitgebreide juridische kennis en meer dan een decennium aan ervaring in de kunstensector en het internationale bedrijfsleven. Contour is ook anders omdat het meer doet dan argumenteren. 

 

KUNSTRECHT

In de kunstwereld is het belangrijk om u ervan te verzekeren dat complexe relaties waar U op voortbouwt (zelfs indien niet contractueel vastgelegd) adequaat worden begrepen en beschermd. We zijn uw bron om te verzekeren dat de relaties die U aangaat zijn wat ze voorhouden te zijn. We leveren een individuele juridische dienstverlening aan kunstenaars, galeries, verzamelaars, musea, kunstencentra en kunstinstellingen. Dit kan gaan over vermogensplanning voor kunstcollecties tot advies over consignatie-overeenkomsten, van IP clearing van auteursrechten tot oprichting van verenigingen of van kunstfinancieringen tot authenticiteitsvorderingen of andere beschermingsmaatregelen voor de investeerder in kunstwerken.

ONDERNEMINGSRECHT

Contour heeft een ruime juridische praktijkervaring met de redactie en onderhandeling van een brede waaier aan commerciële contracten zoals verhuur, verkoop, consignatie, distributie, licentie, lening en leasings en allerhande samenwerkingsovereenkomsten (productie, onderzoek en ontwikkeling,..) . Wij ondersteunen ons clienteel in allerhande strategische zakelijke transacties en in alledaagse commerciële kwesties. Zo hebben wij een uitgebreide ervaring opgebouwd en de vaardigheden ontwikkeld om overnametransacties van aandelen of handelsfondsen te begeleiden en zijn we een geschikte partner indien U uw onderneming wil herstructureren (oprichting en omvorming van vennootschappen en fusies).

We gaan prat op een een adviesverlening in heldere taal zodat u perfect de risico’s kan inschatten van bepaalde zakelijke transacties. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van specialisten waarmee we samenwerken.

COMPLIANCE

Contour heeft een bijzondere expertise ontwikkeld rond de raakvlakken tussen de kunstsector en specifieke financiële of mededingingsrechtelijke regelgeving  (beleggingswetgeving, anti-witwas-wetgeving, insider trading en discriminerende gedragingen,…). Wij onderzoeken op efficiënte en effectieve wijze en met de nodige discretie of u als kunstgaleriehouder of handelaar in overeenstemming handelt met de toepasselijke wetgeving teneinde het risico op geschillen te verminderen en administratieve of strafrechtelijke sancties te vermijden. Anderzijds, treden we op voor kunstverzamelaars die foutief of onrechtvaardig gedrag willen aankaarten. We geloven in toerekenbaarheid, rechtvaardigheid en eerlijkheid en zij daarom bereid om een extra inspanning te leveren voor ons clienteel ingeval van foutief gedrag, onjuistheden of onrechtvaardigheden.

 

EEN GESPREK STARTEN MET CONTOUR

We willen een toegankelijke dienstverlening aanbieden op maat van de noden van onze opdrachtgevers.  Wij staan klaar voor iedereen en bieden de mogelijkheid om in een vrijblijvend kennismakingsgesprek na te gaan hoe CONTOUR positief kan bijdragen tot de behoeften en problemen van uw organisatie. Wij bieden twee kostenformules: uurtarief of een eenmalige som voor een welomlijnde opdracht.

E-mail : oliver@contour-law.be – Tel : 015 34 55 46 of 0473 89 86 47

Close Menu